Vakdocent

Studenten worden zich bewust van de kansen van meertaligheid in hun beroepssector en kunnen hier op eigen wijze vorm aan geven.

wy
brûke talen
yn ús wurk

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat passend taalgebruik op de werkvloer zorgt voor succes.

Daarbij gaat het erom de taal te kiezen die het best aansluit bij de gesprekspartner. Zorg wordt bijvoorbeeld persoonlijker als de moedertaal van de cliënt gesproken wordt. Toeristen vinden het op hun beurt interessant om in aanraking te komen met de taal en cultuur van de regio waar ze op bezoek zijn. En klanten voelen zich meer op hun gemak als ze in hun eigen voorkeurstaal geholpen worden.

76% fan de bedriuwen jout oan it ferstean fan it Frysk troch de wurknimmers wichtich te finen.

Aan de hand van trainingsprogramma’s, themadagen, gastcolleges en sectorspecifieke praktijkopdrachten verwerven studenten kennis en inzicht over hun toekomstige doelgroep(en) en leren zij meertaligheid op een bewuste manier in te zetten in de beroepspraktijk.
Met de praktijkopdrachten ontwikkelen ze daarnaast hun eigen ideeën voor en met het bedrijfsleven.