Taal <em>ferbynt</em> thús en yn 't wurk

wy
wurkje
mei-inoar

Wy binne mbû is een samenwerkingsverband tussen Aeres, Firda en Afûk en is onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Samen hebben wij als doel de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.

De (toekomstig) beroepsprofessional krijgt steeds meer te maken met mensen van verschillende culturele en talige achtergronden. In Fryslân gaat het hierbij vaak om Nederlands en Fries, maar ook om streektalen en moderne vreemde talen.

Het is daarom belangrijk dat studenten nadenken over het belang van hun eigen taal en de talen in hun omgeving. Kennis van meertaligheid in Fryslân (binnen de eigen beroepssector) en voldoende (taal)vaardigheden zorgen voor voor een betere verbinding met de doelgroep.

Verreweg het grootste deel van de mbo-studenten in Fryslân blijft in de regio wonen en werken. Aandacht voor de regionale beroepscontext is daarom essentieel voor de (profesionele) ontwikkeling van de student.

Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de meertalige situatie in Fryslân en de bijzondere positie van het Fries in onze provincie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het Fries in vrijwel alle beroepssectoren een grote rol speelt. Vanuit de samenwerking ‘Wy binne mbû’ willen we ervoor zorgen dat (toekomstige) professionals taal op een slimme en bewuste manier inzetten. Hierdoor ontwikkelen ze een betere relatie met klanten, cliënten en patiënten en behalen ze betere resultaten op de werkvloer.

In aanloop naar de samenwerking ‘Wy binne mbû’ werd in 2021 het convenant ‘Mei-inoar sette we de skouders ûnder it Frysk’ ondertekend, waarin Firda, Aeres, provincie Fryslân en Afûk afspraken hebben gemaakt om de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.