Docent Burgerschap

Studenten worden zich ervan bewust hoe identiteit en taal van betekenis kunnen zijn in de samenleving en hun beroepspraktijk.


identifikaasje
mei de regio

De persoonlijke ontwikkeling van studenten is een belangrijk onderdeel binnen hun opleiding. Het vak Burgerschap heeft hierin een grote rol.

It grutste part fan de mbû-studinten bliuwt wenjen en wurkjen yn de regio.

Binnen het samenwerkingsverband Wy binne mbû worden daarom lesmaterialen ontwikkeld voor het vak Burgerschap. Deze lessenseries sluiten aan bij de verschillende burgerschapsthema’s.

Deze thema’s worden gekoppeld aan de Friese context. Hierin spelen de Friese taal en cultuur een rol, maar bijvoorbeeld ook de kenmerkende gemeenschapszin, de Friese paradox en het feit dat er in Fryslân relatief veel kleine bedrijven gevestigd zijn.