Lessenseries

Samen met Aeres en Firda ontwikkelt Afûk lesmaterialen voor het vak burgerschap. Hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de student op het gebied van taalbewustzijn en taalhouding centraal. De lessenseries sluiten aan bij de verschillende burgerschapsthema’s.