Dosint Frysk

Studinten ferbetterje har taalfeardigens middels praktykopdrachten dy’t oanslúte by har eigen beropspraktyk.

wy
wurkje oan
it Frysk

Binnen het keuzedeel Fries leren studenten aan de hand van generieke lessen over de spelling en grammatica van het Fries.

Door middel van praktijkopdrachten verbeteren zij hun taalvaardigheid in vijf domeinen: lezen, schrijven, verstaan, spreken en gespreksvaardigheid. Het keuzedeel Fries voorziet momenteel in drie niveaus: A1, A2 en B1. De niveaus B2 en C1 zijn nog in ontwikkeling.

In het keuzedeel Fries is niet alleen aandacht voor de persoonlijke vaardigheden van de student. Via praktijkopdrachten sluit het lesprogramma ook aan bij hun beroepspraktijk.

Studenten ronden het keuzedeel af met een examen op de vijf domeinen en ontvangen bij het slagen voor het keuzedeel een certificaat.