PRESENT ('Hier Nu!')

PRESENT (‘Hier Nu!’) was een uniek sociaal experiment waarbij Darshan Boerema zich drie maanden lang voordeed als een populist die ‘boomers’ de schuld gaf van alle problemen waar jongeren tegenaan lopen: krappe stagevergoedingen, woningnood, studieschulden… Zijn video’s waren in scène gezet maar de onderwerpen waren wél echt en boden voor docenten burgerschap aanleiding om met hun studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke problemen.

PRESENT (‘Hier Nu!’) was een samenwerking tussen Omrop Fryslân, Firda, Afûk en Tienskip.

Afûk ontwikkelde in samenwerking met docenten burgerschap van Firda lesmaterialen om studenten te laten nadenken over hun eigen identiteit en hun plaats in de maatschappij.

Onderstaande lessen zijn los te behandelen of als serie in te zetten.