Tienskipdag – voorbereiding

Verhaallijn:

Klaske heeft de hulp ingeroepen van Jeppe Kok van de organisatie Tienskip. Tienskip organiseert dagen waarop zij jongeren willen betrekken bij de politiek.

Media:
Thema:

Medezeggenschap

Burgerschapsdimensies:

Democratie en rechtspraak; Identiteit en Cultuur

Lesdoelen:
  • Studenten bereiden zich voor op de Tienskipdagen.

Lesinhoud:

Binnenkort doet jouw school mee aan een Tienskipdag, waarbij jongeren in de praktijk bezig gaan met maatschappelijke problemen die zij zien in hun omgeving. Tijdens deze dag gaan jongeren onder begeleiding van een groepsleider brainstormen over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun omgeving. Zo vertalen we de voor jongeren soms vage begrippen zoals democratie en participatie tot iets waar zij op een dagelijkse basis iets mee kunnen.

Via de Tienskipdag maken we jongeren bewust van het feit dat (lokale) democratie ook gaat over onderwerpen en problemen die de jongeren belangrijk vinden. Daarnaast maken wij inzichtelijk met concrete handvatten dat je als jonge burger niet achterover moet zitten als je een probleem ziet in je omgeving.

Om jongeren goed voorbereid aan de dag te laten beginnen is er een voorbereidend programma. Dit lesprogramma moet in het volledigheid gedraaid worden om de jongeren goed mee te nemen in de beleving van een Tienskipdag. Het belangrijkste is dat de jongeren in de voorbereiding het democratisch paspoort invullen en naderhand het feedbackformulier invullen. De les-elementen (video’s en de brief) dragen hieraan bij.

Mocht het om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn om af te wijken van het programma, dan is het van belang om even contact te zoeken met je contactpersoon binnen Tienskip. Naast dit programma bieden wij een aantal interactieve werkvormen aan die als toevoeging op het hele programma kunnen dienen. Op deze manier zijn de jongeren nog beter voorbereid!