Inclusie en exclusie

Verhaallijn:

Het college van bestuur en de directie registreren maatschappelijke onrust n.a.v. een Youtubevideo van Darshan Boerema over zijn jongerenbeweging Present ‘Hier! Nu!’. Jongeren (specifiek mbo-studenten) voelen zich achtergesteld en daarom komen ze, aangevoerd door Darshan, met een eigen manifest.

CvB en directie willen graag weten of het hier gaat om een beperkt aantal studenten of dat deze ontevredenheid groter is en heeft burgerschapsdocenten gevraagd om samen met hen de onrust en ontevredenheid in kaart te brengen.

Media:
Thema:

(Gevaren van) in- en uitsluiting, wij/zij-denken

Burgerschapsdimensies:

Identiteit en cultuur; Democratie en rechtspraak

Lesdoelen:

Studenten denken na over in- en uitsluiting.
Studenten bedenken vragen over uitsluiting.
Studenten bevragen elkaar over ervaringen met uitsluiting.

Lesinhoud:

Verkenning

Introduceer het verzoek van CvB en directie.

 • Zijn de studenten bekend met de beweging Present?
 • Weten de studenten wat een manifest is? Licht het begrip indien nodig toe.

Darshan Boerema zet met zijn beweging de belangen van de jongere generatie af tegen die van de oudere generatie. Door wij/zij-denken zet hij de twee groepen tegenover elkaar. Daarin zit ook het gevaar van uitsluiting. Verken samen met de studenten het thema in- en uitsluiting.

 • Voelen de studenten zich wel eens buitengesloten of achtergesteld?
 • Wanneer is/was dat het geval?
Verdieping

Studenten gaan in kleine groepjes in gesprek over het thema in- en uitsluiting.

 • De studenten benoemen op welke gronden mensen (met name jongeren) buitengesloten en/of achtergesteld kunnen worden. Ze kunnen hierbij denken aan: etnische achtergrond, taalachtergrond, sekse, opleidingsniveau, leeftijd, stad vs. platteland.
 • De studenten formuleren per groepje 3 vragen over groepsvorming, in- en uitsluiting. Deze vragen zullen als basis gebruikt worden voor een groepsgesprek.
  Zorg ervoor dat de vragen open geformuleerd worden. Richt de vraag niet op een specifiek persoon. De ander moet zich vrij voelen om de vraag te beantwoorden.
 • Vervolgens beantwoorden steeds 2 groepjes elkaars vragen en gaan ze met elkaar in gesprek. Na 10 minuten rouleren de groepjes.
Afsluiting

Bespreek de les kort na. Hebben de studenten meer inzicht gekregen over de gevaren van groepsvorming, in- en uitsluiting? Bespreek met de studenten de mogelijkheid om discriminatie te melden bij het meldpunt Tûmba.

Aanvullende suggesties om het onderwerp op een later moment te verdiepen:

 • Tûmba biedt ook workshops voor docenten om begrippen en vragen rond het thema uitsluiting te duiden. Meer informatie via Wietske de Boer: wietske@tumba.nl
 • Als er studenten zijn die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn of zich aangesproken voelen door een van de thema’s: ga met deze studenten na op welke wijze er op de mbo-locatie aandacht besteed zou kunnen worden aan dit thema op één van de volgende dagen. Kan en wil deze student daar een actieve rol bij spelen?
  – Moedertaaldag
  – Internationale Vrouwendag
  – Ketikoti
  – Europese Dag van de Talen
  – Paarse vrijdag

Aanvullende materialen om het (deel)onderwerp op een later moment te verdiepen: