No Present, by Klaske

Het jeugdboek No Present, by Klaske verscheen als onderdeel van het project PRESENT (‘Hier Nu!’).
Bestel gratis een klassenset (25 stuks) door een e-mail te sturen aan ynfo@wybinnembu.frl, onder vermelding van schoollocatie en contactpersoon.

Bij No Present, by Klaske is een lesbrief ontwikkeld met daarin een werkvorm voor het bespreken van het boek, aangevuld met boekentips die aansluiten bij de belangrijkste thema’s uit het boek.

No Present, by Klaske is gratis te downloaden als e-boek.

Of te lezen als meeleesboek: