Idealen omzetten in actie

Verhaallijn:

Uit de berichten van Present blijkt dat Bernardus (Darshans vader) Klaske en Darshan maar idealistisch vindt. En idealen brengen geen brood op de plank is zijn mening. Maar om een verschil te kunnen maken in de wereld, heb je idealen nodig en zul je actief moeten nadenken over je eigen bijdrage aan de wereld.

Media:
Thema:

Bijdragen aan de maatschappij; toekomstperspectief en ideaalbeeld

Burgerschapsdimensies:

Identiteit en cultuur; Democratie en rechtspraak; Vitaal burgerschap

Lesdoelen:
 • Studenten denken na over hun idealen.
 • Studenten onderzoeken hoe zij maatschappelijk van meerwaarde kunnen zijn.

Lesinhoud:

Verkenning

Aan de hand van de inventarisatie in de vorige les weten de studenten wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn in het kader van de Blue Zones en Bloeizones. De drie thema’s die de studenten het belangrijkst vinden, staan in de huidige les centraal. Wanneer de vorige les niet behandeld is, volstaat een korte introductie van de Blue Zones (wereldwijd) en Bloeizones (in Fryslân).  

Bespreek met de studenten wat in de vorige les de drie belangrijkste en zwaarstwegende thema’s waren. Het doel van deze les is om samen concrete acties te ontwikkelen die binnen deze thema’s maatschappelijk van meerwaarde zijn.

Verdieping

Verdeel de groep evenredig over de drie thema’s. Houd bij de verdeling rekening met de persoonlijke voorkeur van de student ten aanzien van het thema. Iedere groep werkt aan één thema.

Met hun groep werken ze aan een maatschappelijke uitdaging. De best beoordeelde inzendingen krijgen de mogelijkheid deze daadwerkelijk te realiseren met een budget van € 750,- per winnende inzending.

Benoem een maatschappelijk probleem of kans (bijv. aanvulling, verbetering of verbreding van de doelgroep bij een bestaand initiatief):
Werk de volgende punten kort maar helder uit:

 • Doelgroep (wees zo concreet mogelijk)
 • Doelstelling
 • Activiteit
 • Planning en begroting

Stimuleer studenten om na te denken over welke vakgebieden (andere opleidingen) betrokken kunnen worden in de realisatie van hun plan.

Stuur het idee in. In verband met beoordeling ontvangen we de inzendingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 april, via ynfo@wybinnembu.frl.

De winnaars worden in week 16 (15 t/m 21 april 2024) bekend gemaakt.

Afsluiting

Sluit deze les af door de studenten hun plan te laten pitchen voor de rest van de groep. Op basis van de reacties kunnen ze hun plan thuis of tijdens de vervolglessen verder uitwerken.

Aanvullende suggesties om het onderwerp op een later moment te verdiepen:

 • Voor docenten van Firda:
  Is het plan groter dan het beschikbare budget of is het plan niet in de prijzen gevallen maar is het wel de moeite waard om verder te ontwikkelen?
  Vraag dan bij de manager van jouw opleiding of via Brede Vorming naar de voucherregeling van Firda.

Aanvullende materialen om het (deel)onderwerp op een later moment te verdiepen: