Bookzine 7 – Kap no ris (Frysk)

Franke is 23 jier en polityk aktyf yn de eigen gemeente. Lês syn nijsgjirrige ferhaal yn dizze bookzine!

Beluister het verhaal: