Rechtspraak

Verhaallijn:

Darshan heeft bij een advocaat informatie ingewonnen voor een rechtszaak tegen Bernardus en heeft hem aangeklaagd. Klaske vindt dat Darshan daarmee een (flinke) stap te ver gaat en komt in conflict met zichzelf en haar idealen. Darshans moeder verstoort de rechtszaak. Darshan trekt uiteindelijk zijn aanklacht in en de zaak wordt geseponeerd: er volgt geen uitspraak.

Media:

Thema:

Civiele rechtszaak; Rechterlijke macht in Nederland

Burgerschapsdimensies:

Democratie en rechtspraak

Lesdoelen:
  • Studenten leren hoe rechtspraak werkt en denken kritisch na over taalgebruik en orde binnen rechtspraak.

Lesinhoud:

Verkenning

Rechtspraak is gebaseerd op feiten die leiden tot een oordeel van de rechterlijke macht. Hoe dit precies werkt wordt kort uitgelegd in deze animatievideo:

Na deze korte introductie van de rechtbank, gaan studenten met elkaar in discussie aan de hand van een aantal stellingen.

Verdieping

Verdeel het lokaal in tweeën. Studenten gaan aan de ene kant van het lokaal staan als ze het met een stelling eens zijn of aan de andere kant als ze het ermee oneens zijn. Laat de studenten steeds uitleggen waarom ze het met een stelling eens of oneens zijn.

De stellingen worden op een scherm getoond, maar ook kort geïntroduceerd door de docent.

Toon de stellingen op het scherm aan de hand van een PowerPoint-presentatie. Introduceer de stellingen kort. De stellingen zijn voorzien van een onderbouwing voor zowel voor- als tegenstanders.

Afsluiting

Bespreek de les kort na. Zijn er studenten van mening veranderd door de discussie en de argumenten?

Aanvullende suggesties om het onderwerp op een later moment te verdiepen:

Aanvullende materialen om het (deel)onderwerp op een later moment te verdiepen: