Estafettedebat

Verhaallijn:

Darshan vindt dat het stemrecht in Nederland raar verdeeld is. Hij pleit ervoor om het stemrecht vanaf 16 jaar te laten gelden. Mensen van boven de 70 mogen van hem niet meer stemmen, het gaat immers om de toekomst van de jongeren dus zij moeten het voor het zeggen krijgen.

Darshan wordt vervolgens gearresteerd wegens opruiïng. Pollo roept zijn volgers op om naar het politiebureau te komen om Darshan te steunen. Darshan reageert woedend op zijn arrestatie en roept zijn volgers op het heft in eigen handen te nemen. Als hij vrijgelaten wordt, spreekt hij de menigte voor het politiebureau toe.

Media:
Thema:

Stemrecht; Opruiing

Burgerschapsdimensies:

Democratie en rechtspraak

Lesdoelen:
  • Studenten nemen deel aan een estafettedebat.
  • Studenten denken actief na over een stelling.
  • Studenten bedenken samen argumenten voor en tegen de stelling.

Lesinhoud:

Verkenning

Darshan heeft in de afgelopen week gepleit voor het intrekken van stemrecht voor 70-jarigen. Daarnaast wil hij dat jongeren vanaf 16 jaar mogen stemmen.

Bespreek kort hoe de studenten hier tegenaan kijken.
Vervolgens gaan jullie een estafettedebat houden over de stelling:

De leeftijdsgrens om te mogen stemmen moet worden verlaagd naar 16 jaar.

Verdieping

Verdeel het lokaal in tweeën. Bijvoorbeeld door de tafels in het lokaal in een U-vorm neer te zetten, met stoelen aan beide kanten. Geef aan welke kant voor de stelling is en welke kant tegen de stelling is. Verdeel de studenten willekeurig in twee groepen. Het gaat er in het debat niet om dat zij hun eigen mening verdedigen.

Vervolgens krijgen beide groepen de tijd om argumenten te bedenken. Bedenk ook met welke argumenten de tegenpartij kan komen en hoe je deze argumenten kunt weerleggen.

Beide groepen wijzen iemand aan om vooraan in de klas te staan en de stelling en hun eerste argument in te leiden.

Hierna neemt steeds een andere persoon uit de groep de plek over, om het eigen argument te versterken of om het argument van de andere groep te weerleggen. Beide groepen spreken om de beurt. Het debat eindigt wanneer iedereen aan het woord is geweest.

Afsluiting

Bespreek kort het debat. Was het lastig om argumenten en weerleggingen te bedenken? Bepaal samen welke kant de sterkste argumenten had.

Aanvullende suggesties om het onderwerp op een later moment te verdiepen:

  • Rondleiding en opdracht ‘Kneppelfreed, toen en nu’ bij Tresoar.
    Meer informatie via de educatiemedewerkers: educatie@tresoar.nl