Loyaliteit vs eigen mening

Verhaallijn:

Darshan wordt door de politie op de vingers getikt dat zijn berichten opruiend zijn en tegen het ontoelaatbare grenzen. Klaske krijgt ook haar twijfels bij de manier waarop Darshan zijn volgers toespreekt. Ze wil met Present een andere weg inslaan en heeft gehoord over de organisatie Tienskip.

Media:
Thema:

Online opruiing; Populisme

Burgerschapsdimensies:

Democratie en rechtspraak; Identiteit en cultuur

Lesdoelen:
 • Studenten herkennen opruiende boodschappen of framing in online berichten.
 • Studenten worden zich bewust van hun eigen invloed bij opruiing en framing op sociale media.

Lesinhoud:

Verkenning

Bespreek de gebeurtenissen op de sociale media. Wanneer is een bericht opruiend?
Wanneer is er sprake van framing? Licht dit begrip toe indien nodig.

Verdieping

Laat de studenten individueel ongeveer 5 minuten in hun eigen tijdlijn zoeken naar berichten die als opruiend gekwalificeerd kunnen worden. Of laat hen nieuwsberichten zoeken waarin sprake is van framing.

Verzamel alle berichten die er gevonden zijn en zoek samen de 3 meest aansprekende berichten uit om verder te analyseren.

Laat de studenten in drietallen de inhoud van de berichten bespreken aan de hand van de volgende vragen:

 • Welke (tegengestelde) belangen zie je terug in het bericht?
 • Wat is de onderbouwing?
 • Wat is je eigen mening over het onderwerp?
 • Welk effect hebben reacties op het bericht (denk aan comments en emoji’s)?
 • Op welke manier reageer je zelf op zo’n bericht?
  Ga je erin mee en voed je dit soort berichten, of ben je degene die dit soort berichten verstuurt?
  Ga je ertegenin, of laat je het aan je voorbijgaan en zeg je niets?
 • Maakt het verschil van wie het bericht komt?
 • Wat denk je dat het effect is van jouw reactie? Is dat ook wat je ermee wilt bereiken? Ook niet reageren kan een effect hebben.

Toon de vragen op het scherm aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

Afsluiting

Bespreek klassikaal de les kort na. Zijn de studenten zich bewuster geworden van de boodschap achter de berichten in hun tijdlijn? Zou je in de toekomst anders op zo’n bericht reageren?

Aanvullende suggesties om het onderwerp op een later moment te verdiepen:

 • Les ‘Mediawijsheid’ bij Tresoar. Leer studenten bewuster met media en informatie omgaan.
 • Museumbezoek Fries Verzetsmuseum Leeuwarden: Het Oordeel
  Deze interactieve interventie is speciaal ontwikkeld voor mbo-studenten.
  Meer informatie via Mariska de Boer: m.deboer@friesmuseum.nl