Cursus Fries verstaan

De Friese taal leren verstaan, lezen, spreken of schrijven; de Afûk helpt u daar graag bij.