Cursus Fries voor docenten

Speciaal voor docenten die werkzaam zijn op Firda en Aeres!

Heb jij interesse in het volgen van een cursus Fries? Kijk dan wat de mogelijkheden zijn en schrijf je in voor één van de cursussen.

Twijfel jij aan welke cursus jij het best mee kan doen? Wij hebben een handig schema gemaakt om te checken welke cursus het best bij jou past.

Algemene informatie cursussen

Alle cursussen bestaan uit 11 lessen. Je krijgt iedere week les met uitzondering van de schoolvakanties (regio Noord) en officiële feestdagen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van een cursus. Er kunnen maximaal 15 personen meedoen aan een cursus. (VOL = VOL!)

De kosten van dit cursusaanbod worden gefinancierd vanuit de samenwerking Wy binne mbû vanuit Taalplan Frysk 2030. Voor het overzicht is het prettig om inzichtelijk te hebben wie op welke locatie en binnen welk team werkzaam is. Selecteer bij jouw aanmelding ‘wurkjouwer betellet’ om deze informatie bij jouw aanmelding op te nemen.

Mocht je op de onderstaande momenten niet mee kunnen doen, maar wil je wel graag een cursus volgen? Geef dit dan aan via ynfo@wybinnembu.frl en we houden je op de hoogte van de nieuwe momenten. Geef daarom in dit bericht de dag van jouw voorkeur door en natuurlijk de cursus die voor jou het meest aansprekend is. Aan de hand van jouw reactie kunnen wij kijken wat er mogelijk is en welke cursussen wij kunnen aanbieden in januari/februari.

Fries Verstaan – Basis

De cursus Fries verstaan – Basis is voor iedereen die de Friese taal wil leren verstaan en lezen. Door veel Friese teksten te lezen en er nauwkeurig naar te luisteren leert u de taal snel. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de woordenschat en de werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Na afloop van deze cursus kunt u een gesprek in het Fries goed volgen.

Waar

It Hearrenfean, Firda

Online

Startdatum en tijdstip

Dinsdag 1 oktober 2024 15.30-17.30 uur

Donderdag 3 oktober 2024 15.30-17.30 uur

Fries Spreken – Basis

Heeft u als doel het Fries te leren spreken? Dan kunt u meedoen aan de cursus Fries spreken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij aanvang van de cursus al een flinke woordenschat hebben opgebouwd, bijvoorbeeld door het volgen van de cursussen Fries verstaan, omdat vanaf les 1 de nadruk ligt op het actief oefenen van de taal. De docent geeft hiervoor verschillende spreekopdrachten.

Waar

Ljouwert, Aeres

Snits, Firda

Startdatum en tijdstip

Maandag 30 september 2024 15.30-17.30 uur

Donderdag 3 oktober 2024 15.30-17.30 uur

Frysk Skriuwen – Basis

Frysk skriuwen is net sa dreech as faak tocht wurdt. Jo witte grif mear as jo tinke. Dat sille jo learendewei ek fernimme. Dizze kursus is geskikt foar wa’t it Frysk ferstean en prate kin en no ek it Frysk skriuwen yn ‘e macht krije wol.

Wêr

Drachten, Firda

Ljouwert, Firda Julianalaan

Startdatum en tiidstip

Tiisdei 1 oktober 2024 15.30-17.30 oere

Tongersdei 3 oktober 2024 15.30-17.30 uur

Frysk Skriuwen – Ferfolch

By dizze kursus geane wy der fanút dat jo de stavering al aardich yn ’e macht hawwe en graach de puntsjes op de i sette wolle. By de kursus Frysk skriuwen – Ferfolch wurdt de stavering nochris werhelle. Fierder wurde noch in tal grammatikasaken útlein en is der mear omtinken foar taaleigen en ynterferinsjes. Der wurdt ek oefene mei it skriuwen fan teksten en it oersetten fan stikjes.

Wêr

Ljouwert, Firda Wilaarderburen

Startdatum en tiidstip

Tongersdei 3 oktober 2024 15.30-17.30 oere

Oanmelde

Meld dy oan

Taal, Kultuer en Skiednis

De kursus Taal, Kultuer en Skiednis (Frysk en Fryslân) jout net allinne omtinken oan de werhelling fan de stavering en de staveringsregels, mar ek oan taaleigen en ynterferinsjes. Tagelyk komt tematysk in grut ferskaat oan aspekten fan de Fryske taal en kultuer oan ’e oarder. Dêr heart in earste oriïntaasje op de Fryske skiednis en de Fryske literatuer by.

Fan de kursisten wurdt in aktive opstelling en ynbring ferwachte, om’t it de bedoeling is dat kursisten sels op ’e sneup geane en de tema’s sa fierder foarm jouwe. 

Tink derom!
De lessen foar dizze kursus binne om de fjirtjin dagen! Der kinne maksimaal 12 dielnimmers oan de kursus meidwaan.

Wêr

Ljouwert, Firda Julianalaan

Startdatum en tiidstip

Tongersdei 3 oktober 2024 15.30-17.30 oere

Oanmelde

Meld dy oan