Themadag Meartaligens

In een meertalige regio als Fryslân komen onderwijsassistenten en (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers in hun beroepspraktijk steeds meer talen tegen. Naast het Nederlands en Fries worden er ook verschillende streektalen en moderne vreemde talen gesproken. In Leeuwarden alleen al worden meer dan 60 talen gesproken.

Onderwijsassistenten en (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers zijn ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. En het is een hele klus om dat in goede banen te leiden, zeker in een meertalige regio.

Tijdens de themadag Meartaligens wordt speciale aandacht aan deze meertaligheid besteed, door middel van workshops van o.a. SFBO en Cedin. Studenten werken daarnaast in groepjes aan zelfgekozen casussen, waarbij ze voor meer informatie terecht kunnen bij professionals van Afûk en Fers. Aan het eind van de themadag worden de cassussen klassikaal besproken.

Het programma voor deze dag wordt vooraf met de docenten van de opleidingen vastgesteld, zodat de activiteiten passen binnen de kerntaken en werkprocessen, zoals beschreven in het kwalificatiedossier van de opleiding. Bovendien sluit het programma aan bij de beroepspraktijk en beleving van de studenten.

Twee weken voorafgaand aan de themadag ontvangen de studenten op school het magazine MEAR, dat speciaal voor deze themadag werd uitgegeven. In het magazine vinden de studenten informatie over meertalige ontwikkeling, interviews met beroepsprofessionals, een huiswerkopdracht en de casussen. De ondersteunende artikelen uit het magazine kunnen in de lessen voor of na de themadag worden ingezet.

Specificaties:

Tijdsduur: 1 (school)dag, maar deze themadag kan ook uitgebreid worden tot een project van meerdere weken rondom de taalontwikkeling van het (jonge) kind.
Locatie: kan op iedere locatie aangeboden worden

Deze themadag is geschikt voor mbo-opleidingen (en hbo-opleidingen) binnen de opleidingsdomeinen:
  • Zorg en welzijn
  • Onderwijs en pedagogiek
De themadag Meartaligens is vast onderdeel in het programma van de volgende opleidingen:
  • Pedagogisch werk en Onderwijs; Firda Leeuwarden Noord (leerjaar 2) en Firda Heerenveen (leerjaar 2)

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Tsjikke van der Veen:
tsjikke.vanderveen@afûk.frl

Bekijk een impressie van eerdere themadagen: