Temadag Meartaligens OA/PW 2023

In november 2023 vond de Temadag Meartaligens plaats voor studenten Kinderopvang en Onderwijs. Door middel van workshops van Cedin, SFBO en Janneke Brakels werden de studenten bewust gemaakt van meertaligheid in hun beroepspraktijk. Vervolgens gingen ze zelf aan de slag met casussen in het magazine MEAR. De benodigde informatie haalden de studenten op de infomarkt, waar ze kennismaakten met het aanbod van Fers en Afûk.