Praktijkonderzoek Toerisme en recreatie

“Omdat it foar ús sa gewoan is, ferjitte wy wolris dat ús deistich libben in oar syn avontoer is.”

Aan de hand van dit motto onderzoeken studenten van Travel & Hospitality gedurende een half jaar de (meer)waarde van de Friese taal en cultuur bij horecabedrijven en bedrijven in de toeristische sector. Hierbij brengen ze het imago van het bedrijf in kaart en beschrijven ze de identiteit van het bedrijf. Vervolgens komen ze met een voorstel voor een nieuw product of nieuwe dienst, die met behulp van de Friese taal en cultuur de relatie met de gast versterkt en/of de toeristische beleving vergroot.

De studenten zetten het onderzoek op in samenwerking met de ondernemers, ondersteund door docenten en professionals vanuit Wy binne mbû. De onderzoeksopdracht sluit aan bij de kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier van de betrokken opleidingen.

Specificaties:

Tijdsduur: de opdracht wordt voor tweedejaars studenten uitgezet voor een periode van 10 weken, zo raken zij gewend aan het werken vanuit Design Based Education (DBE). In het examenjaar werken zij 20 weken aan deze opdracht.
Locatie: kan op iedere locatie aangeboden worden

Deze praktijkopdracht is geschikt voor mbo-opleidingen (en hbo-opleidingen) binnen de opleidingsdomeinen:
  • Handel en ondernemerschap
  • Toerisme en recreatie
  • Voedsel, natuur en leefomgeving
Het praktijkonderzoek Toerisme en recreatie is vast onderdeel in het programma van de volgende opleidingen:
  • Travel en hospitality; Firda Heerenveen (Leerjaar 3 / 4), Firda Leeuwarden Zuid (Leerjaar 2 en/of 3 / 4)

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Tsjikke van der Veen: tsjikke.vanderveen@afûk.frl

De volgende producten werden ontwikkeld vanuit deze praktijkopdracht: