Hackaton

Een hackathon is een evenement waarin innovatie, creativiteit en samenwerken bij elkaar komt. Studenten van verschillende opleidingen werken een of twee dagen samen in groepjes aan de oplossing van een vraagstuk vanuit de praktijk.

De studenten brainstormen de eerste dag aan de hand van een verkorte DBE-cyclus over een mogelijke (technologische) oplossing. De tweede dag werken de groepjes aan een prototype dat aan het eind van de dag wordt gepresenteerd aan een jury. Ook de opdrachtgever (bedrijf/instelling) is hierbij aanwezig.

Het project wordt samen met de docenten van de verschillende opleidingen opgezet en georganiseerd zodat de activiteiten passen binnen de kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier van de opleiding. Tijdens de hackathon kunnen studenten deskundigen raadplegen tijdens workshops en/of interviewsessies.

Specificaties:

Tijdsduur: tweedaags project i.s.m. een externe instelling of bedrijf
Locatie: kan op iedere (school)locatie georganiseerd worden, maar vindt idealiter plaats op een externe locatie.

Deze training is geschikt voor mbo-opleidingen (en hbo-opleidingen) binnen alle opleidingsdomeinen, vaak in combinatie met ICT en mediavormgeving.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda van der Werf: jolanda.vanderwerf@afuk.frl


Bekijk een impressie van eerdere hackatons: