Workshop Gastfrij Frysk

Ondernemen in Fryslân betekent ondernemen in een onderscheidende, meertalige regio met een sterke eigen identiteit. Bij de workshop Gastfrij Frysk krijgen deelnemers praktische tips om de Friese identiteit in te zetten in het eigen bedrijf. Samen wordt nagedacht over wat de streek bijzonder maakt, welke kenmerken aansluiten bij het bedrijf en hoe deze ingezet kunnen worden voor een hogere klantwaardering en een sterkere lokale binding.

In de workshop denken deelnemers na over hun eigen identiteit en de identiteit van het bedrijf. Wat is het verhaal van het bedrijf en wat kenmerkt het bedrijf? Ook onderzoeken ze in groepjes de betreffende regio: wat is er zo specifiek aan deze regio? Denk aan lokale producten, bekende inwoners, het cultureel aanbod en toeristische must-sees. Vervolgens wordt gekeken naar het (gewenste) gastenprofiel: wat is hun achtergrond en welke verwachtingen hebben ze? Aan de hand hiervan wordt onderzocht op welke wijze de kenmerken ingezet kunnen worden om te komen tot een (nieuw) product of dienst, die passend is bij het bedrijf, de regio en de gasten. In deze workshop is expliciet aandacht voor de Friese taal, meertaligheid in Fryslân en de Friese cultuur.

De workshop wordt als introductie aangeboden van de meertalige frontoffice training en van de praktijkopdracht travel and hospitalitymanagement, maar kan ook losstaand worden aangeboden.

Specificaties:

Tijdsduur: anderhalf uur
Locatie: kan op iedere locatie aangeboden worden

Deze workshop is geschikt voor mbo-opleidingen (en hbo-opleidingen) binnen de opleidingsdomeinen:
  • Media en vormgeving
  • Handel en ondernemerschap
  • Economie en administratie
  • Horeca en bakkerij
  • Toerisme en recreatie
De workshop Gastfrij Frysk is vast onderdeel in het programma van de volgende opleidingen:
  • Travel en hospitality; Firda Leeuwarden Zuid en Firda Heerenveen
  • Commerciële dienstverlening; Firda Leeuwarden Zuid
  • Management assistant-secretaresse; Firda Leeuwarden Zuid
  • Assistant business Services; Firda Leeuwarden Zuid

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Tsjikke van der Veen: tsjikke.vanderveen@afûk.frl