Vlog

Studenten maken in groepjes een vlog over het Fries in hun eigen stagebedrijf. Vooraf denken de studenten uit wat er precies in beeld moet komen en welk doel de vlog heeft. Vervolgens wordt er een script en storyboard geschreven en wordt de vlog opgenomen. Aan het eind van de opdracht wordt de vlog gepresenteerd.