Anno N. fersus skoalbern

Jou omtinken oan pesten, gearwurkjen en freonskip mei de spannende escape(class)room en it oangripende lêsprojekt oer Anno N. Yn it Frysk en geskikt foar de hiele basisskoalle.

Maar juist ook voor studenten van onderwijsassistent en (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker.

Anno N. bringt freonskip fierder!

Het spel is uitermate geschikt om te werken aan groepsvorming in de klas. Deelnemende leerlingen en/of studenten moeten samenwerken om te zorgen dat Anno N. weer achter de tralies verdwijnt. Ze ontdekken elkaar kwaliteiten, hoe ze elkaar kunnen versterken en op welke wijze ze het best (meertalig!) kunnen communiceren om tot een oplossing te komen. Met name voor eerstejaarsstudenten is het dan ook een kansrijk project om te komen tot een gezond en positief leef- en leerklimaat.

Het project kan een vervolg en verdieping krijgen aan de hand van het leesproject Jou my de romte!.
Jou my de romte! is een aangrijpend en indrukwekkend leesboek over pesten. De bijpassende lesbrief biedt aanleiding voor waardevolle gesprekken over vriendschap in de klas. Zo geven de activiteiten o.a. aanleiding om elkaars kwaliteiten te benoemen, maar ook om te ontdekken wat de reacties van anderen betekenen voor jouw doen en laten.

Specificaties:

Tijdsduur

De tijdsduur van het project Anno N. fersus skoalbern is maximaal één dagdeel. Het aanvullende leesproject Jou my de romte! bestaat uit losse activiteiten van ieder 1 lesuur (deze tijdsindicatie is exclusief het lezen van het boek).

Locatie

Anno N. fersus skoalbern kan op iedere schoollocatie aangeboden worden

Geschikt voor

mbo (en hbo) opleidingen binnen de opleidingsdomeinen:

  • kinderopvang en onderwijs

Gekoppeld aan
  • taalbewustzijn en taalhouding in het regionaal taalklimaat
  • taalvaardigheden

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei:

Tsjikke van der Veen – Afûk

Het project Anno N. fersus skoalbern is ontwikkeld vanuit het keuzedeel ‘Fries in de beroepscontext’. Studenten organiseren vanuit het keuzedeel deze escape(class)room gezamenlijk voor en begeleiden de leerlingen van de basisschool als spelleider tijdens het spel.