Li Tian - Allround Schoonheidsspecialist

Joris – CIOS Sport en Bewegen

Dit is Li Tian, studint Allround Schoonheidsspecialist.
Li Tian folget it kardiel Frysk om’t sy graach Frysk skriuwen leare wol. It liket har moai om yn it Frysk mei de famylje appe te kinnen.