Isis - life science

Isis – Life science

Isis is opgroeid yn Hallum en fynt it belangryk dat it Frysk bestean bliuwt. Dêrom wol sy graach korrekt, geef Frysk skriuwen leare en kiest sy foar it kardiel Frysk.