Henrike - D'Drive artiest-theater-opleiding

Henrike – D’Drive artiest-theater-opleiding

Dit is Henrike. Se komt út Grins, mar is in bytsje ‘undercover Fries’. Troch Frysk te learen yn it kardiel Frysk op har oplieding fergruttet se har kânsen yn it wurkfjild as opkommend artyst.