Folkert – korporaal Definsje

Folkert – korporaal Definsje

Folkert is korporaal yn Definsje, al in gâns skoft. Hy docht it kardiel Frysk en fertelt no wêrom.