Trainingen

Workshop Gastfrij Frysk

Frontofficetraining Commerciële Dienstverlening

De studenten leren bovendien basisvaardigheden Duits, Engels, Frans, Fries of Spaans.